Để sử dụng dịch vụ hỗ trợ mua hàng, Quý khách vui lòng cài đặt công cụ mà Order Hàng24h cung cấp. Công cụ này sẽ giúp Quý khách thoải mái lựa chọn những sản phẩm từ những website chợ điện tử và tiết kiệm thời gian hơn phương thức gửi đơn hàng excel cũ. 

Bước 1: Đăng nhập Dịch vụ bằng Tài khoản của Quý khách. 

Bước 2: Cập nhật công cụ (add-on) Order Hàng24h cho trình duyệt Chrome 

Bước 3: Sau khi cài đặt công cụ, khi truy cập các trang chi tiết sản phẩm trên các website, trình duyệt của Quý khách sẽ xuất hiện thêm nút Mua hàng của  Order Hàng24h

Bước 4: Lựa chọn chi tiết của sản phẩm muốn mua và nhấn nút "Đặt hàng với orderhang24h " để đưa sản phẩm vào Giỏ hàng. Sản phẩm được đặt thành công nếu xuất hiện thông báo "Bạn đã đặt hàng thành công"

Bước 5: Nhấn nút "Giỏ hàng" để xem lại sản phẩm đã đặt. 

 

Quý khách có thể xem đoạn clip hướng dẫn sau để rõ hơn: