BẢNG GIÁ 2016         

tỷ giá : sẽ được cập nhật thường xuyên: hiện tại:  3465 đồng

GIÁ THÀNH = TIỀN HÀNG  +  (TIỀN CÔNG + PVC NỘI ĐỊA TQ + TIỀN KG VỀ SG) + bảo hiểm (nếu có)

-          TIỀN HÀNG: là giá tiền của sp được cập nhật trên wed

-          TIỀN CÔNG: được tính như sau:

 

< 250 sp

>=250 sp

taobao

2.5 tệ/sp

2 tệ/sp

alibaba

1.6 tệ/sp

1.5 tệ/sp

Hàng dưới 10 tệ

1.2 tệ /sp

0.8 tệ/sp

-      

-          PVC  NỘI ĐỊA TQ: là phí giao hàng từ shop đến kho Quảng Châu,

Phí này thường sẽ tính: kg đầu tiên thường từ 10-12 tệ , kg tiếp theo từ 4-5 tệ/sp

Có những trường hợp shop miễn phí vận chuyển, em cũng sẽ báo free cho chị ạ

-          TIỀN KG VỀ SG:  gía là: 44.000 đồng/kg ( Tùy vào hình thức vận chuyển thi tiền kg về SG sẽ khác nhau)

** Bảo hiểm:

-          Hàng có giá trị trên 250 tệ thì tính 5% tiền hàng

-          Hàng có giá trị trên 500 tệ thi tính là 10% tiền hàng

-          Hàng điện tử và hàng dễ về tính là 10% tiền hàng