Vận chuyển hàng hóa bừng nhiều hình thức khác nhau:

o   Chuyển nhanh Siêu tốc

  Tổng thời gian vận chuyển : 5-7 ngày( tính từ lúc order đến khi hàng về tại kho SG)

  Về HN: 55.000 đồng/kg

  Về SG: 60.000 đồng/kg

  Thời gian vận chuyển : 1-2 ngày từ khi nhận hàng tại kho Quảng Châu

  

o   Chuyển bay

  Tổng thời gian vận chuyển : 7-10 ngày( tính từ lúc order đến khi hàng về tại kho SG)

  Về HN: 35.000 đồng/kg

  Về SG: 43.000 đồng/kg

  Thời gian vận chuyển : 2-3 ngày từ khi nhận hàng tại kho Quảng Châu

 

o   Chuyển chậm

  Tổng thời gian vận chuyển : 10- 15 ngày( tính từ lúc order đến khi hàng về tại kho SG)

  Về SG: 38.000 đồng/kg

  Thời gian vận chuyển : 4-5 ngày từ khi nhận hàng tại kho Quảng Châu

 

o   Chuyển tàu hỏa

  Tổng thời gian vận chuyển : 20-25 ngày( tính từ lúc order đến khi hàng về tại kho SG)

  Về SG: 35.000 đồng/kg

  Thời gian vận chuyển : 10-14 ngày từ khi nhận hàng tại kho Quảng Châu

 

  Quản lý hàng hóa khoa học

  Giá cả cạnh tranh

  Mọi chi tiết về giá cả vận chuyển Qúy khách vui lòng liên hệ : 0167.4717.571 / 0933.445.944 ( Hà)